Üniversitedeki Fakülte ve Bölümler

Tarih Fakültesi
Arkeoloji
Etnoloji
Roma ve Yunan Tarihi
Ukrayna Tarihi
Rusya Tarihi
Güncel Tarih

Biyoloji Fakültesi
Zooloji
Botanik
İnsan ve Hayvan Psikolojisi
Genetik ve Moleküler Biyoloji
Biyokimya
Mikrobiyoloji ve Viroloji
Hidrobiyoloji
Tıp Bilimleri

Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi
Genel ve Deniz Jeolojisi
Hidrojeoloji ve Jeolojik Mühendislik
Fiziksel Coğrafya
Sosyal ve Ekonomik Coğrafya
Toprak Coğrafyası
Ukrayna Coğrafyası
Fiziksel Eğitim ve Spor

Kimya Fakültesi
Genel Kimya ve Polimerler
Organik Kimya
İnorganik Kimya
Eczacılık Kimya
Analitik Kimya
Fiziksel ve Kolloidal Kimya

Fizik Fakültesi
Astronomi
Genel ve Kimyasal Fizik
Teorik Fizik
Termal Fizik
Solid ve Elektronik Fizik
Deneysel Fizik

Dil Fakültesi
Roman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı

İktisat ve Hukuk Fakültesi
İktisat
Hukuk

Hızlı Menü

Bölümler

Arkeoloji
Etnoloji
Roma ve Yunan Tarihi
Ukrayna Tarihi
Rusya Tarihi
Güncel Tarih

Almanya
Bosna-Hersek
Kanada
Macaristan
Polonya
Ukrayna
Romanya
Makedonya
Kazakistan
Bulgaristan
Avusturya
Azerbaycan
İngiltere
Kırgızistan
Malezya
Rusya
Belarus
İtalya
Litvanya
Moldova
Suriye